Theo thông lệ hàng năm, vào ngày 18/7 các cô chú ở trung tâm tổ chức buổi sinh nhật tập thể cho toàn thể các con. Mong các con khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi và cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống cũng như trong học tập. Theo thông lệ hàng năm, vào ngày 18/7 các cô chú ở trung tâm tổ chức buổi sinh nhật tập thể cho toàn thể các con. Mong các con khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi và cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống cũng như trong học tập.