Điều này giúp tinh thần cho các trẻ phong phú hơn, biết yêu thương, chia sẻ nhiều hơn và phát triển các kỹ năng mềm tốt nhất.

Ảnh: Chuyến đi thực tế tại Trung tâm Dự án cuộc sống Life project for you tại HCM ngày 18/5/2019 

Ảnh: Tập huấn "Kỹ năng quản lý và điều chỉnh cảm xúc của trẻ" ngày 18/6/2019

Ảnh: Nhóm Sinh viên tình nguyện của tổ chức Enfance Partenariat Vietnam  cùng các trẻ

Những ngày hè thong thả ấy không còn nhiều, tháng 9 đã tới. Hãy cho trẻ được vui chơi, yêu thương và phát huy tiềm năng. Hãy dạy cho trẻ con thấm nhuần điều đó.