Hình ảnh
Hình ảnh hoạt động
Một số hình ảnh hoạt động của trung tâm
16/02/2020
Danh sách văn bản
 • 136/2013/NĐ-CP
  (12/08/2020)
  136/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
 • 33/2017/TT-BLĐTBXH
  (12/08/2020)
  Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội
 • 103/2017/QĐ-UBND
  (16/02/2020)
  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ VÀ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
 • Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Hỗ trợ từ trung tâm
Hotline:
(0254)3 560 522
(0254)3 615 339
Email:
trungtamctxhvabtte@gmail.com
Danh sách hình ảnh